Як правильно встановити межі на земельній ділянці

Поділитись

Як правильно встановити межі на земельній ділянці

Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками. Це здійснюється для того, щоб визначити в натурі (на місцевості) метричні дані земельної ділянки, у тому числі місцезнаходження поворотних точок меж земельної ділянки та закріпити їх межовими знаками.

Найчастіше необхідність у встановленні меж земельної ділянки виникає у разі:

 • втрати чи пошкодження раніше встановлених межових знаків;
 • проведення будівельних робіт на земельній ділянці (в т.ч. при встановленні огорожі земельної ділянки);
 • під час вирішення межових спорів з власниками сусідніх земельних ділянок;
 • буріння свердловин;
 • придбання земельної ділянки новим власником та інші.

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробляється, на відміну від інших випадків, без надання дозволу органів місцевого самоврядування у разі передачі у власність чи користування земельної ділянки державної чи комунальної власності, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано. Така технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку.

Етапи встановлення меж земельної ділянки:

 • підготовчі роботи — збір та аналіз наявних документів із землеустрою, правових підстав надання земельної ділянки у власність (користування), відомостей про наявність спірних питань щодо меж земельної ділянки, даних Державного земельного кадастру та інших;
 • топографо-геодезичні роботи — виконання геодезичних зйомок на місцевості для визначення поворотних точок меж земельних ділянок та встановлення межових знаків;
 • камеральні роботи — опрацювання даних, отриманих в результаті проведених топографо-геодезичних робіт, робіт із землеустрою та складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.

Інженери-землевпорядники сільських (селищних) рад не мають права здійснювати роботи по встановленню (відновленню) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). З переліком землевпорядних організацій, які надають відповідні послуги, можна ознайомитися у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників (на сайті land.gov.ua у розділі «Напрями діяльності» — «Сертифікація») або у територіальному органі Держгеокадастру.

Межові знаки не встановлюються:

 • у спільних поворотних точках меж суміжних земельних ділянок, на яких раніше встановлено межові знаки;
 • у місцях, де їх установка неможлива (на водних об’єктах, при забороні проведення земляних робіт). У такому випадку поворотні точки меж земельної ділянки можуть позначатися маркуванням фарбою;
 • у поворотних точках меж земельних ділянок, які у визначеному законодавством порядку надані (передані) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування лінійних об’єктів: споруд опорних конструкцій (опори, стояки опор) повітряних ліній електропередачі, радіорелейних ліній та ліній зв’язку;
 • на бажання власника (користувача) — якщо межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, шляхами, шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами і рубежами тощо).

Цікаво! Непогодження сусідом меж земельної ділянки не є саме по собі законною підставою для прийняття рішення органом місцевого самоврядування про відмову у затвердженні технічної документації на земельну ділянку та відмови у передачі такої земельної ділянки у власність заявника.

Джерело