Проблеми логістики в сільському господарстві розв’язуватиме нова рада

Поділитись

Проблеми логістики в сільському господарстві розв’язуватиме нова рада

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Координаційної ради з питань логістики в сільському господарстві» від 9 квітня 2022 р. № 427.

Рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою опрацювання питань логістичного забезпечення функціонування транспорту та дорожнього господарства, основними завданнями якої є:

1) сприяння забезпеченню координації дій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій у сфері розвитку транзитного потенціалу і логістики;

2) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо:

  • формування та реалізації державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, розвитку транзитного потенціалу і логістики;
  • визначення механізму підвищення якості транспортних та інформаційних технологій логістичної інфраструктури;
  • вдосконалення логістики перевезень;
  • підвищення ефективності процедур здійснення державного контролю під час переміщення товарів і транспортних засобів через державний кордон;
  • скорочення витрат на міжнародні та внутрішні перевезення товарів;
  • удосконалення моніторингу міжнародних перевезень;
  • зменшення часу на транспортування товарів до пункту призначення;
  • забезпечення кваліфікованим персоналом логістичної інфраструктури;

3) визначення шляхів та механізмів розв’язання проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, розвитку транзитного потенціалу і логістики;

4) удосконалення нормативно-правової бази з питань транспорту, дорожнього господарства, державної митної та податкової справи, здійснення державного контролю під час переміщення товарів і транспортних засобів через державний кордон та з інших питань, що належать до компетенції Ради.

Джерело