Озвучено суму збитків від ґрунтової деградації в Україні

Поділитись

Озвучено суму збитків від ґрунтової деградації в Україні

За даними Мінагрополітики, наразі 75% всіх українських земель використовується. Під сільським господарством задіяно 71%. Показник розорювання земель — 54%.

Землеємність основних галузей економіки України в 2,5–2,7 рази вища, ніж у розвинених країнах. При цьому 2,4 млн га земель зайнятих водними об’єктами і вони недостатньо ефективно використовуються.

Також зазначається, що існує гостра проблема забруднення ґрунтів радіонуклідами, важкими металами, пестицидами та збудниками інфекційних хвороб.

Мінагро оцінює збитки від основних видів ґрунтової деградації українських земель у 40-50 млрд грн. В тому числі 23-28 млрд грн — від незбалансованих втрат гумусу й поживних речовин, а 17-22 млрд грн — від недобору продукції та втрат ґрунту через ерозію.

Існує дві ключові причини такого стану ґрунтів.

1. Нераціональне використання земельно-ресурсного потенціалу держави:

  • відсутність науково обґрунтованих сівозмін та ґрунтозахисних технологій вирощування с/г культур;
  • порушено науково обґрунтоване співвідношення між внесенням органічних і мінеральних добрив;
  • домінування оренди землі як форми користування (як наслідок — зменшення стимулу інвестувати в якість земель).

2. Відсутність єдиної державної системи охорони земель:

  • недостатньо розроблені землевпорядні регламенти;
  • переважна більшість державних стандартів і класифікаторів у галузі охорони і раціонального використання природних ресурсів не узгоджується з чинним законодавством;
  • відсутні нормативи щодо меліоративного, механічного та інших видів навантажень на землю.

Джерело