Названо особливості заповнення декларації з плати за землю 

Поділитись

Названо особливості заповнення декларації з плати за землю 

Форма Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), далі – Декларація, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 №560 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2017 №9).

Форма Декларація містить обов’язкові реквізити, визначені п. 48.3 ст.48 Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Обов’язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (п. 48.2 ст. 48 Кодексу).

Крім того, відповідно до п. 48.4 ст. 48 Кодексу формою Декларації передбачено відображення інших обов`язкових реквізитів, які відповідають сутності податку  та є необхідними для його адміністрування, зокрема код виду економічної діяльності (КВЕД) платника та коду органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ.

Декларація заповнюється з урахуванням приміток.

У разі наявності в Декларації відмітки «земельний податок» заповнюється розділ І, у разі наявності відмітки «орендна плата» заповнюється розділ ІІ.

Звертаємо увагу, що у колонках 2 розділів І та ІІ Декларації зазначається код цільового призначення земельної ділянки відповідно до Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, що наведений у Додатку 59 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 28.07.2021 №821).

Колонки 3-7 розділів І та ІІ Декларації підлягають обов’язковому заповненню. У разі відсутності в платника правовстановлюючих документів на земельну ділянку або кадастрового номеру земельної ділянки платником надається доповнення до Декларації довільної форми, яке використовується контролюючим органом при аналізі показників Декларації.

У колонках 8-9 розділів І та ІІ Декларації зазначається площа земельної ділянки з урахуванням вимог підпункту 14.1.130 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, зокрема у межах населеного пункту – в метрах квадратних (кв.метр), за межами населеного пункту – у гектарах (га). При цьому не допускається заповнення показників площ одночасно в колонці 8 та 9 по одному кадастровому номеру/ одній земельній ділянці!

У колонках 10 розділів І та ІІ вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (якщо її проведено) (в гривнях з двома десятковими знаками). Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року з урахуванням коефіцієнту індексації.

У колонці 11  розділу І вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по області (в гривнях з двома десятковими знаками) – для земель,  по яких не проведена нормативна грошова оцінка.

Ставка земельного податку (колонка 12 розділу І) у відсотках до нормативної грошової оцінки землі встановлюється на поточний рік відповідним рішенням органу місцевого самоврядування за місцем розміщення земельної ділянки. Розмір орендної плати (колонка 11 розділу ІІ) встановлюється у договорі оренди земельної ділянки.

У колонках 14 – 16 розділу І вказується інформація щодо пільг зі сплати земельного податку. Зокрема, зазначається код відповідної пільги згідно з Довідниками податкових пільг (колонка 14 розділу І), розмір пільги (у відсотках) відповідно до Кодексу та/або рішення органу місцевого самоврядування, яким надано пільгу (колонка 15 розділу І), сума пільги (колонка 16 розділу І).

На суму пільги зі сплати земельного податку зменшується показник  річної суми земельного податку по відповідній земельній ділянці, щодо якої надано пільгу. Якщо пільга зі сплати земельного податку по відповідній ділянці відсутня, то показник графи 13 дорівнює показнику графи 17.

Інформація у колонках 2 розділів І та ІІ, колонках 4 – 6 розділу І, колонках 3 – 6 розділу ІІ,  колонках 7 розділів І та ІІ (за наявності), колонках 8-9 розділів І та ІІ Декларації має відповідати інформації, зазначеної в документах, які засвідчують право власності/користування земельною ділянкою або у договорі оренди земельної ділянки.

Загальні суми, зазначені у колонці 17 розділу І (за наявності у Декларації відмітки «земельний податок») та колонці 12 розділу ІІ (за наявності у Декларації відмітки «орендна плата»), мають відповідати значенню колонки 3 рядка 3 розділу ІІІ Декларації.

Рядки 4–8 розділу ІІІ заповнюються в разі уточнення податкових зобов’язань.

Джерело